Von der grünen Natur umgebene Stille. Balance für Körper und Seele. Kräftigung der Gesundheit und Aufrechterhaltung der Schönheit.
 

Book Online

Anmeldung zum E-Mail-Adressbuch
Vor- und Nachname:

E-mail:

Vizija in vrednote SSNZVizija Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč


Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je strateško delujoča in operativno naravnana turistična marketinška organizacija, ki na učinkovit način zagovarja in uresničuje poslovne interese posameznih članov in zdraviliško–turističnega produkta kot celote.

Je moderna, fleksibilna in dinamična marketinška organizacija, ki slovenskim naravnim zdraviliščem predstavlja ključnega partnerja pri uveljavljanju njihovih poslovnih interesov v Sloveniji in tujini.

V slovenskem in mednarodnem prostoru ima imidž referenčnega in profesionalnega poslovnega partnerja.


Vrednote, na katerih temelji delo SSNZ:


Vrednote, na katerih temelji delo SSNZ:

1. fleksibilnost – smo prilagodljivi;

2. odzivnost – smo hitri v odzivih na priložnosti na trgu;

3. strokovnost – naše delovanje temelji na poznavanju stroke;

4. operativna naravnanost – usmerjeni smo v uresničevanje strateških ciljev, ki jih učinkovito pretvarjamo v konkretne aktivnosti.


Poslanstvo Skupnosti slovenskih naravnih zdraviliščPoslanstvo SSNZ


Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč si kot krovna turistična marketinška organizacija za zdraviliški produkt za svoje poslanstvo zadaja učinkovito, profesionalno in poslovno naravnano uresničevanje skupnih interesov vseh članov.